Sertifisert som RA Bedrift

Vi har idag mottatt vår sertifisering fra NHO som RA Bedrift. Hovedpersoner har vært Anna og Elin!

Sertifisert som RA Bedrift!

Vi kan i dag stolt meddele at vi har gjennomført sertifiseringen i regi av NHO som RA Bedrift.

Som det står så fint på diplomen:

"Dette beviset dokumenterer at virksomheten har gjennomført ekstern kontroll av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Ved gjennomført selvevaluering forutsettes at de utvalgte kontrollpunkter er gjort kjent i hele virksomheten"

Her har hele organisasjonen stått på, og spesielt Anna Bilska har gjort en eventyrlig god jobb i forbindelse med denne sertifiseringen!

Hardangervegen 72, seksjon 22, 5224 Nesttun