Strategisk samarbeid

Vi har innledet ett meget spennende samarbeid med LV Tekniske.

Strategisk samarbeid med LV Tekniske

LV tekniske og Safe Bemanning har inngått ett strategisk samarbeid.

I første rekke er det snakk en emisjon og oppkjøp av aksjer. Safe Bemanning har gjennom dette sikret seg en aksjepost på 50,09 prosent i LV Tekniske AS.

Årsaken til dette samarbeidet er først og fremst å stå sterkere i markedet både kompetansemessig men også økonomisk. Man ønsker å posisjonere seg enda sterkere i ett marked som er turbulent, men som absolutt også representerer store muligheter.

Enn så lenge vil dette ikke medføre noen endringer verken for våre kunder eller medarbeidere, og vi vil på kort og lang sikt fortsette med tett og god oppfølging av våre samarbeidspartnere!

Har du spørsmål til detaljene rundt dette spennende samarbeidet er du hjertelig velkommen til å kontakte Sofie Aga eller Petter Ødemark.

Hardangervegen 72, seksjon 22, 5224 Nesttun