Hjertesukk fra næringslivet!

Endringer i innleiereglementet!

Hjertesukk fra næringslivet!

I disse dager ser det ut som om regjeringen får igjennom sitt innleieforbud, men heldigvis for veldig mange vil det finnes en del unntak etter hvert. Fra 01.04.2023 vil det være forbudt med innleie i Oslo regionen for bygge bransjen. Resten av landet kan leie inn ved rene vikariater (fravær fra egne ansatte, enten sykdom, permisjon eller ferie) eller etter avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Mulighetene for innleiebedrift utover dette er da som følger:

Øke grunnbemanningen; noe som svært få bedrifter i bygge bransjen har ønske om generelt, og spesielt ikke i disse urolige tider.

Overtid og gjennomsnittsberegning; en kortsiktig løsning som nok kan være grei i enkelte situasjoner.

Leie til og fra konkurrerende virksomheter; dette er også noe som kan fungere, men hva når det virkelig er knapphet på arbeidskraften?

Midlertidig ansettelse; Departementet mener det er bedre at bedriftene ansetter midlertidig, da man bevarer topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tanken er god, men i praksis blir det rimelig kaldt på beina for arbeidstaker den dagen kontrakten går ut. Da må vedkommende klare seg på egenhånd, kontra dersom han var fast ansatt i et bemanningsselskap. Da ville vedkommende umiddelbart få hjelp til annet arbeid, og i de fleste tilfeller med direkte overlapp fra annet oppdrag. På denne måten sparer man også samfunnet for dagpenger i mellomfasen mellom oppdragene. Min påstand er at tiden mellom oppdrag for arbeidstakerne blir betydelig mindre ved at bemanningsselskapene håndterer jobbskiftene, kontra at arbeidstaker må ordne dette på egen hånd.

Det siste alternativet for bedriften blir å sette ut deler av, eller hele jobben, til underentreprenører.

For store aktører med etablerte administrasjoner og velfungerende rutiner, vil overgangen kunne gå greit; enten har en tariffavtale allerede, eller har kompetanse og ressurser til å inngå en slik avtale. Historien er en annen for små og mellomstore bedrifter som gjerne er i en oppstart, eller bruker alle tilgjengelige ressurser på å få inn flere jobber. Det blir etter hvert vanskelig å fortsette verdiskapningen i dette landet dersom det blir enda flere barrierer.

Det virker også som om dagens politikere har manglende forståelse for hverdagen til alle de som våger å satse for å skape ytterligere verdier i dette landet. Det burde gjøres lettere for dem som våger, ikke vanskeligere!

Bemanningsbransjen er gjennomregulert og etter hvert meget profesjonell. Det har vært flere endringer de siste årene som har vært med på å bidra til en svært ryddig bransje, og jeg opplever at Arbeidstilsynet gjør en meget god jobb, både med å passe på at alt er riktig, samt at de også fungerer godt som en sparringspartner!

Det var dagens frustrasjon fra meg! Når det er sagt, så gleder vi oss veldig til det nye året! Det bugner av muligheter for selskapet vårt, med alle våre dyktige medarbeidere som nyter godt av ryddige forhold!

Petter Ødemark

Daglig leder Safe Bemanning

Hardangervegen 72, seksjon 22, 5224 Nesttun